Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kto tvorí Erko ?

23. 9. 2014

Dieťa

 

 • Robí kroky k osobnej zrelosti
 • Podáva ruku deťom a robí niečo pre druhých (napr. Dobrá novina, Detský čin pomoci)
 • Rozvíja svoj duchovný život
 • Spoznáva svet s priateľmi
 • Rozvíja svoje talenty a zručnosti
 • V eRku má svojich dobrých kamarátov
 • Patrí do spoločenstva eRka a zažíva Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí

 

Animátor / vedúci

Tieto slová majú pre nás v eRku podobný význam. Animátor ako ten, ktorý oduševňuje (lat. „anima“ – duša, duch) a vedúci ako ten, ktorý vedie a má predstavu, kam chce spolu s deťmi kráčať.

Spolupracujúci animátori a spolupracovníci

 

 

Táto služba je najvšeobecnejšia. Nemusí sa viazať ku konkrétnemu spoločenstvu detí. Väčšinou sa jedná o pomoc pri organizovaní väčších podujatí, odbornú či praktickú pomoc ostatným animátorom.
 

Zodpovedný vedúci detského spoločenstva

 

Každé detské spoločenstvo má aspoň jedného zodpovedného vedúceho. Táto služba sa viaže na dané spoločenstvo a konkrétne časové obdobie. Nesie zodpovednosť za rozvoj spoločenstva, jeho výchovné prostredie a smerovanie. Jeho základný horizont pri uvažovaní a pôsobení v spoločenstve je minimálne jeden rok (čo s deťmi výchovne môžeme počas roka dosiahnuť, k čomu ich vedieme…)
 

Vedúci detského spoločenstva má tieto špecifické práva a povinnosti:

 

 • Vedie detské spoločenstvo. Pripravuje a uskutočňuje s deťmi pravidelné stretnutia, akcie a kampane základného programu eRka.
 • Využívať metodické materiály eRka a sprostredkovávať deťom ročnú tému eRka.
 • Zapísať detské spoločenstvo, ktoré vedie, do evidenčných zoznamov členstva, vyzbierať členský príspevo a spísať správu o celoročnej činnosti spoločenstva.
 • Podporovať a povzbudzovať mladších pomocníkov.
 • Aktívne spolupracovať na živote eRka vo farnosti a oblastnom centre.
 • Odporúča sa absolvovať kurz Začíname a Základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev a využívať ďalšie možnosti vzdelávania v eRku.